شماره ١١٤: اى ظفر شيفته همت نصرت فالت

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
اى ظفر شيفته همت نصرت فالت
چمن فتح تبسمکده اقبالت
آيت فضل و سخاشان ترا آينه دار
نص تحقيق وفا ترجمه اقوالت
درمقاميکه شکوهت فشرد پاى ثبات
کوه بازد کمر از سايه استقلالت
روح اعدا همه گر همسر سيمرغ شود
نيست جز صعوه شاهين قضا چنگالت
سرگردن شکنان دوخته نقش قدم
تاج شاهان غيور آبله پامالت
صورت هيچکس آنجا بمقابل نرسد
بر هر آئينه که غيرت فگند تمثالت
عمرها شد که بتقويم شرف مينازد
سال و ماه همه در سايه ماه و سالت
گر همه عقده دل بود نگاه تو کشود
حق نيفگند سر و کار بهيچ اشکالت
نور ذاتى دلت اندوه کدورت نکند
امر حقى بتغير نگرايد حالت
يارب از ملک اجابت بدعاى (بيدل)
کند اقبال ازل تا ابد استقبالتمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.