شماره ٢٠٣: تا فلک در گردش است آفت بهر سو هاله است

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
تا فلک در گردش است آفت بهر سو هاله است
در مزاج آسيا چندين شرر جواله است
ياس کن خرمن که در کشت اميد زندگى
ريزش يک مشت دندان حاصل صد ساله است
زين چمن با درد پيمائى قناعت کرديم
جام گل تسليم ياران ساغر ما لاله است
با بزرگيهاى شيخ آسان که ميگردد طرف
پيش اين جا موس رعنا سامرى گوساله است
فرصتى بايد که عبرت گيرى از مکتوب ما
صفحه آتش زده حرفش شرر دنباله است
در محبت پاس ناموس صبورى مشکلست
هر قدر دل واگدازد آبيار ناله است
تيره بختى در وطن ايجاد غربت ميکند
گرزچينى مود مدچينش همان بنگاله است
جز شکست رنگ گل چينى ندارد باغ وصل
در ميان ما و جانان بيخودى دلاله است
تا کجا در بى نمى غلطد جبين اعتبار
شرمى از انجام اگر باشد گهر هم ژاله است
(بيدل) از حسرت پرستان خرام کيستم
کز طپش گر جان بلب مى آيدم تبخاله استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.