شماره ٢١٨: جائيکه مرگ شهرت انجام داشته است

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
جائيکه مرگ شهرت انجام داشته است
لوح مزار هم به نگين نام داشته است
ياران تامليکه درين عبرت انجمن
چينى مو نهفته چه پيغام داشته است
غير از اداى حق عدم چيست زندگى
بيش و کم نفس همه يک وام داشته است
راحت درين قلمرو از آثار هوش نيست
خوابيده است اگر کسى آرام داشته است
دل در خم کمند نفس ناله ميکند
ما را گمان که زلف بتان دام داشته است
موى سفيد کم کمت از هوش ميبرد
پيرى قماش جامه احرام داشته است
در هر سر آتش دگر است از هواى دل
يک خانه آينه چقدر بام دام داشته است
هر جا خرام خوش نگهان گرد ناز بيخت
تا چشم نقش پا گل بادام داشته است
دل تيره به که چشم ندوزد بخوب و زشت
تا صيقليست آينه ابرام داشته است
قدر سخن بلند کن از مشق خامشى
حرف نگفته معنى الهام داشته است
از هر خمى که جوش معانى بلند شد
(بيدل) بگردش قلمت جام داشته استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.