شماره ٢٣٩: چون حبابم شيشه دل هر کجا خواهد شکست

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
چون حبابم شيشه دل هر کجا خواهد شکست
آنسوى نه محفل امکان صدا خواهد شکست
ناتوان گر باين سامان بساط آرا شود
عالمى طرف کلاه از رنگ ما خواهد شکست
سعى افسر گر سر ما را زسودا وا نداشت
آبله دردا من تسليم پا خواهد شکست
صبر کن اى شيشه بر سنگ جفاى محتسب
گردن اين دشمن عشرت خدا خواهد شکست
از تعصب جاهلان دين هدا را دشمن اند
عاقبت در جنگ اين کوران عصا خواهد شکست
فصل گل ارباب تقوى را زمستى چاره نيست
توبه موج باده خواهد گشت يا خواهد شکست
از تلاش ناتوانان حکم جرأت برده اند
رنگ ما گر نشکند خود را کرا خواهد شکست
بر فسونهاى امل مغرور جمعيت مباش
عمر معشوقست و پيمان وفا خواهد شکست
سخت دشوار است منع وحشت آزادگان
سرمه گردد کوه اگر رنگ صدا خواهد شکست
دور گردون گر بکام ما نگردد گو مگرد
نااميدى هم خمار مدعا خواهد شکست
برگ گل ظلم است اگر خواهى بر آتش داشتن
دست بر خونم مزن رنگ حنا خواهد شکست
ما باميد شکست تو به (بيدل) زنده ايم
سخت پرهيزيست گر بيمار ما خواهد شکستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.