شماره ٢٩٧: در ندامت گل مقصود ببر نزديک است

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
در ندامت گل مقصود ببر نزديک است
دامنى هست بدستيکه بسر نزديک است
دورى منزل مقصود زخود بينيهاست
اگر از خويش کنى قطع نظر نزديک است
رهبر کام تو پاس نفس است اى غواص
سر اين رشته نگهدار گهر نزديک است
اى هوس آنهمه مغرور اقامت نشوى
نسبت سنگ هم اينجا بشرر نزديک است
همه گويند جدا نيست زما دلبر ما
ما چنين دور چرائيم اگر نزديک است
ترک اوهام جسد مژده گردون تا زيست
بيضه هر گه شکند رستن پر نزديک است
ناتوانى زچه رو صيد خيالم نکند
تاب اين رشته بآن موى کمر نزديک است
سير هاد هوس آباد تمنا کرديم
منزل ياس زهر راهگذر نزديک است
همه مقصدطلبان دامن لغزش گيرند
گر بدانند که منزل چقدر نزديک است
نفست گام فنا مى شمرد غفلت چند
آنچه دور است کنون وقت دگر نزديک است
(بيدل) آنجا که جنون منصب عزت بخشد
نسبت آبله با ديده تر نزديک استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.