دوبیتی شماره ۳۱

غزلستان :: باباطاهر :: دوبیتی ها
مشاهده برنامه «دوبیتی های باباطاهر» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اگر شیری اگر میری اگر مور
گذر باید کنی آخر لب گور
دلا رحمی بجان خویشتن کن
که مورانت نهند خوان و کنند سورمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید