شماره ١٦٢: عالم گرفتارى خوش تسلسلى دارد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
عالم گرفتارى خوش تسلسلى دارد
جوش ناله زنجير باغ سنبلى دارد
همچو کوزه دولاب هر چه زير کردونست
يا ترقى آهنگ است يا تنزلى دارد
پرفشانى عشق است رنگ و بوى اين گلشن
هر گلى که مى بينى بال بلبلى دارد
گر ثعلق اسباب عرض صد جون ناز است
بى نيازى ما هم يک تغافلى دارد
بار شکوه پيمائى بر دل پر افتاد است
تا تهى نميگردد شيشه قلقلى دارد
خواه بر تأمل زن خواه لب بحرف افگن
سير اين بهارستان غنچه و گلى دارد
زانفعال مخمورى سر خوش تسلى باش
جبهه تا عرق پيماست ساغر ملى دارد
رنج زندگى بر ما نيستى گوارا کرد
زين محيط بگذشتن در نظر پلى دارد
ميکشد اسيران را از قيامت آنسوتر
شاهد امل (بيدل) طرفه کاکلى داردمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.