شماره ١٩٧: يار اگر برگشت در تيمار بودن هم خوش است

غزلستان :: امير خسرو دهلوی :: غزليات - بخش اول

افزودن به مورد علاقه ها
يار اگر برگشت در تيمار بودن هم خوش است
ور شکيبايى بود بى يار بودن هم خوش است
عزتى گر نيست ما را نزد خوبان، عيب نيست
عاشقان را پيش خوبان خوار بودن هم خوش است
جنگهاى او خوش است ار آشتى را جا بود
وزعتاب و خشم در آزار بودن هم خوش است
گر چه خفتن خوش بود با يار در شبهاى وصل
ليک در شبهاى غم بيدار بودن هم خوش است
اندک اندک گه گهى با يار بودن خوش بود
ور ميسر گرددم بسيار بودن هم خوش است
چون مسلمان بود، مى نتوانم از دست بتان
پيش بت بر بسته زنار بودن هم خوش است
گر چه از من شير مردى نايد اندر کوى عشق
چون سگانم شهره بازار بودن هم خوش است
باخبر بودن خوش است اندر مقام زاهدان
بى خبر در خانه خمار بودن هم خوش است
خسروا، گر در نمى گنجى به خلوتگاه دوست
همنشين با عاشقان زار بودن هم خوش استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.