شماره ٢٧: بروى نسخه هستى که نيست جز تب و تاب

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
بروى نسخه هستى که نيست جز تب و تاب
نوشته اند خط عافيت بموج سراب
گر آرزو شکنى ميشود عمارت دل
شکست موج بود باعث بناى حباب
دليل غفلت ما نيست غير وحشت عمر
صداى آب ندارد بجز فسانه خواب
که ميخورد غم ويرانى عمارت هوش
بناى خانه زنجير ما مباد خراب
بجز شکستگيم قبله نيازى نيست
سر حباب مرا موج بس بود محراب
درين چمن که گلشن پرفشانى رنگست
کشودن مژه مفت است جلوه ئى درياب
ز موج پرده بروى محيط نتوان بست
تو چشم بسته ئى اى بيخبر کجاست نقاب
بجيب ساخت هوس تا تلاش پيش نرفت
کمند موج بچين آرميد و شد گرداب
غم ثبات طرب زين بساط نتوان خورد
بس است ريگ روان گوهر محيط سراب
بفکر مزرع (بيدل) چرا نپردازى
اگر با بر کرم صرفه ايست برق عتابمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.