شماره ١٠٩: او گفتن ما و تو بهررنگ ضرور است

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
او گفتن ما و تو بهررنگ ضرور است
اينش مکن انديشه که او از همه دور است
آئينه تنزيه و کدورت چه خيال است
جائيکه بطون منفعل افتاد ظهور است
واداشته افسانه ات از فهم حقيقت
اين پنبه گوشت اثر آتش طور است
ياران بتلاش من مجهول بخنديد
او در بر و من دربدر آخر چه شعور است
بر صبحدم گلشن ايجاد منازيد
هنگامه بنياد تبسمکده شور است
دم سردى ياران جهان چند نهفتن
دندان بهم خورده سرمازده عور است
از شخص بتمثال تسلى نتوان شد
زحمت کش صيقل نشوى آينه کور است
جائيکه خموشى است سر و برگ سلامت
هر گاه زبان بال کشايد پر مور است
پر غره مباشيد چه تحقيق و چه تقليد
اينها همه بيحاصلى عشق غيور است
(بيدل) بتو در هيچ مکان راه نبرديم
آئينه سرابست که تمثال تو دور استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.