شماره ١٢٥: باز سرگرمى نظاره بسامان شده است

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
باز سرگرمى نظاره بسامان شده است
شعله ايمن ديدار گل افشان شده است
زين چراغان که طرب جوشى انجم دارد
آسمان دگر از آب نمايان شده است
در دل آب باين رنگ چمن پيرا کيست
که رگ کوچه هر موج خيابان شده است
صفحه آب چه حيرت رقميها دارد
مفت نظاره که آئينه گلستان شده است
صلح کل نذر حريفان که درين عشرتگاه
آتش و آب بهم دست و گريبان شده است
قطرها گوهر و گوهر همه ياقوت فروش
يا رب اين چشمه ز روى که فروزان شده است
آب را اينهمه کيفيت رعنائى نيست
مگر از پرتو فيض قدم خان شده است
آنکه در انجمن ياد تجلى اثرش
تا نفس ميکشى انديشه چراغان شده است
گرنه اين بزم تماشاکده جلوه اوست
اينقدر چشم بديدار که حيران شده است
(بيدل) آن شعله کزو بزم چراغان گرم است
يک حقيقت بهزار آئينه تابان شده استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.