شماره ٢٠٨: تنها نه ذره دقت اظهار داشته است

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
تنها نه ذره دقت اظهار داشته است
خورشيد نيز آينه در کار داشته است
دل غره چه غيش نشيند که زير چرخ
گوهر شکست و آينه زنگار داشته است
تنزيه در صنايع آثار دهر نيست
اين شيشه گر حقيقت گلکار داشته است
در شش جهت تنيدن آهنگ حيرتيست
قانون درد دل چقدر تار داشته است
آگاه نيست هيچکس از نشه حضور
حيرت هزار ساغر سرشار داشته است
نقش نگارخانه دل جز خيال نيست
آئينه هر چه دارد ازان عار داشته است
اى از جنون جهل تن آسانى آرزوست
هوشيکه سايه را که نگون سار داشته است
قد دو تاست حلقه چندين سجود ناز
گويا سراغى از در دلدار داشته است
هر چند داغ کشت دل و ديده خون گريست
آگه نشد که عشق چه آزار داشته است
(بيدل) تو اندکى گره دل شاده کن
کين نو عزل چه صنعت اسرار داشته استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.