شماره ٢١١: توان بصبر نمودن دل شکسته درست

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش دوم

افزودن به مورد علاقه ها
توان بصبر نمودن دل شکسته درست
که هيچ نقش نگشتست نا نشسته درست
کسى بالفت ساز نفس چه دل بندد
گره نميکند اين رشته گسسته درست
بيچاره دل مايوس ما که پردازد
مگر گداز کند شيشه شکسته درست
چو اشک شمع زيانکار محفل رنگيم
شکست ما نشود جز بچشم بسته درست
روامدار که مستان شکست بردارند
مبر بميکده غير زسوى دسته درست
دگر تظلم الفت کجا برد يارب
دل شکسته کزو ناله هم نجسته درست
تلاش عجز بجائى نميرسد (بيدل)
مگر چو شمع کنى کار خود نشسته درستمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.