شماره ٢٦١: رويى کز او نريخته است آبرو کجاست؟

غزلستان :: صائب تبریزی :: غزليات - بخش سوم

افزودن به مورد علاقه ها
رويى کز او نريخته است آبرو کجاست؟
ابرترى که تازه شود جان ازو کجاست؟
تا چون حريم کعبه بگردم به گرد او
يارب درين جهان دل بى آرزو کجاست؟
از تهمت است پيرهن ماه مصر چاک
دامان عصمتى که ندارد رفو کجاست؟
هر چند صيقلى کند آيينه روى خويش
آن جوهرى که با تو شود روبرو کجاست؟
چون طوطيان ز من نکشد آبگينه حرف
جز عکس خود مرا طرف گفتگو کجاست؟
آبى جز آب تيغ که از چشم شور خلق
لب تشنه را گره نشود در گلو کجاست؟
صائب ز بس که بر سر هم ريخته است دل
ره شانه را به کاکل آن فتنه جو کجاست؟مشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.