غزل شماره ۱۱۵۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
به خدمت لبت آمد به انتجاع شكر
كه از لب شكرین بخش یك دو صاع شكر
تو ارتقا به سخا جو مگو نه گو آری
نظر مكن كه نیی یافت ارتفاع شكر
لب تو است كه شكر ز عین او روید
نه منتظر كه رسید نسیه از بقاع شكر
شكر به وقت شكر خوردنت نصیبی یافت
كه بر مذاق دهان‌ها بود مطاع شكر
ببسته‌ای دو لب امروز زان همی‌ترسم
كه از غم تو بماند ز انتفاع شكر
زهی نبات كه دارد لب تو كز وی شد
امیر جمله نباتات بی‌نزاع شكر
دهان ببندم و بسته شكر همی‌خایم
كه تا به جان برسد خوش به ابتلاع شكر

دهان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید