غزل شماره ۱۱۸۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اگر كی در فرینداش یوقسا یاوز
اوزن یلداسنا بو در قلاوز
چپانی برك دت قر تن اكشدر
اشیت بندن قراقوزیم قراقوز
اگر ططسن اگر رومین وگر ترك
زبان بی‌زبانان را بیاموز
سر چوب تری آن گاه گرید
كه یابد آن سوی دیگر تف و سوز
چو اسماعیل قربان شو در این عشق
كه شب قربان شود پیوسته در روز
خمش آن شیر شیران نور معنیست
پنیری شد به حرف از حاجت یوز

عشق


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید