غزل شماره ۱۱۸۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بیا با تو مرا كارست امروز
مرا سودای گلزارست امروز
بیا دلدار من دلداریی كن
كه روز لطف و ایثارست امروز
دل من جامه‌ها را می‌دراند
كه روز وصل دلدارست امروز
بخندان جان ما را از جمالی
كه بر گلبرگ و گلنارست امروز
چرا جان‌ها بر آن لب مست گشتند
كه آن جا نقل بسیارست امروز
نوای طوطیان آفاق پر شد
كه شكرها به خروارست امروز

آفاقجامخندانسوداطوطیلطفمستوصلگلزار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید