شمشير قلم

غزلستان :: شهریار :: غزلیات
مشاهده برنامه «غزلیات شهریار» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
نالم از دست تو اى ناله که تاثير نکردى
گر چه او کرد دل از سنگ تو تقصير نکردى
شرمسار توام اى ديده ازين گريه خونين
که شدى کور و تماشاى رخش سير نکردى
اى اجل گر سر آن زلف درازم به کف افتد
وعده هم گر به قيامت بنهى دير نکردى
واى از دست تو اى شيوه عاشق کش جانان
که تو فرمان قضا بودى و تغيير نکردى
مشکل از گير تو جان در برم اى ناصح عاقل
که تو در حلقه زنجير جنون گير نکردى
عشق همدست به تقدير شد و کار مرا ساخت
برو اى عقل که کارى تو به تدبير نکردى
خوشتر از نقش نگارين من اى کلک تصور
الحق انصاف توان داد که تصوير نکردى
چه غروريست در اين سلطنت اى يوسف مصرى
که دگر پرسش حال پدر پير نکردى
شهريارا تو به شمشير قلم در همه آفاق
به خدا ملک دلى نيست که تسخير نکردىمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید