جلوه جواله

غزلستان :: شهریار :: غزلیات
مشاهده برنامه «غزلیات شهریار» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اين همه جلوه و در پرده نهانى گل من
وين همه پرده و از جلوه عيانى گل من
آن تجلى که به عشق است و جلالست و جمال
و آن ندانيم که خود چيست تو آنى گل من
از صلاى ازلى تا به سکوت ابدى
يک دهن وصف تو هر دل به زبانى گل من
اشک من نامه نويس است وبجز قاصد راه
نيست در کوى توام نامه رسانى گل من
گاه به مهر عروسان بهارى مه من
گاه با قهر عبوسان خزانى گل من
همره همهمه گله و همپاى سکوت
همدم زمزمه ناى شبانى گل من
دم خورشيد و نم ابرى و با قوس قزح
شهسوارى و به رنگينه کمانى گل من
گه همه آشتى و گه همه جنگى شه من
گه به خونم خط و گه خط امانى گل من
سر سوداگريت با سر سودايى ماست
وه که سرمايه هر سود و زيانى گل من
طرح و تصوير مکانى و به رنگ آميزى
طرفه پيچيده به طومار زمانى گل من
شهريار اين همه کوشد به بيان تو ولى
چه به از عمق سکوت تو بيانى گل منمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید