گفتار اندر تقويت مردان كار آزموده

غزلستان :: سعدی شیرازی :: بوستان
مشاهده برنامه «بوستان سعدی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
به پيكار دشمن دليران فرست
هزبران به آورد شيران فرست
به راى جهانديدگان كار كن
كه صيد آزموده‌ست گرگ كهن
مترس از جوانان شمشير زن
حذر كن ز پيران بسيار فن
جوانان پيل افگن شير گير
ندانند دستان روباه پير
خردمند باشد جهانديده مرد
كه بسيار گرم آزموده‌ست و سرد
جوانان شايسته‌ى بخت ور
ز گفتار پيران نپيچند سر
گرت مملكت بايد آراسته
مده كار معظم به نوخاسته
سپه را مكن پيشرو جز كسى
كه در جنگها بوده باشد بسى
به خردان مفرماى كار درشت
كه سندان نشايد شكستن به مشت
رعيت نوازى و سر لشكرى
نه كارى است بازيچه و سرسرى
نخواهى كه ضايع شود روزگار
به ناكارديده مفرماى كار
نتابد سگ صيد روى از پلنگ
ز روبه رمد شير ناديده جنگ
چو پرورده باشد پسر در شكار
نترسد چو پيش آيدش كارزار
به كشتى و نخچير و آماج و گوى
دلاور شود مرد پرخاشجوى
به گرمابه پرورده و خيش و ناز
برنجد چو بيند در جنگ باز
دو مردش نشانند بر پشت زين
بود كش زند كودكى بر زمين
يكى را كه ديدى تو در جنگ پشت
بكش گر عدو در مصافش نكشت
مخنث به از مرد شمشير زن
كه روز وغا سر بتابد چو زن
چه خوش گفت گرگين به فرزند خويش
چو بربست قربان پيكار و كيش
اگر چون زنان جست خواهى گريز
مرو آب مردان جنگى مريز
سوارى كه بنمود در جنگ پشت
نه خود را كه نام آوران را بكشت
شجاعت نيايد مگر زان دو يار
كه افتند در حلقه‌ى كارزار
دو همجنس همسفره‌ى همزبان
بكوشند در قلب هيجا به جان
كه ننگ آيدش رفتن از پيش تير
برادر به چنگال دشمن اسير
چو بينى كه ياران نباشند يار
هزيمت ز ميدان غنيمت شمارمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.