رباعی شماره ۷

غزلستان :: خیام نیشابوری :: رباعیات
مشاهده برنامه «خیام نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

بهرامجامجمشید


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید