رباعی شماره ۱۵۶۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
داروی ملولی رخ و رخساره‌ی تو
وان نرگس مخموره‌ی خماره‌ی تو
چندان نمک است در تو دانی پی چیست
از بهر ستیزه‌ی جگرخواره‌ی تو

خمارمخمورملولنرگس


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید