غزل شماره ۱۱۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
برای تو فدا كردیم جان‌ها
كشیده بهر تو زخم زبان‌ها
شنیده طعنه‌های همچو آتش
رسیده تیر كاری زان كمان‌ها
اگر دل را برون آریم پیشت
ببخشایی بر آن پرخون نشان‌ها
اگر دشمن تو را از من بدی گفت
مها دشمن چه گوید جز چنان‌ها
بیا ای آفتاب جمله خوبان
كه در لطف تو خندد لعل كان‌ها
كه بی‌تو سود ما جمله زیانست
كه گردد سود با بودت زیان‌ها
گمان او بسستش زهر قاتل
كه در قند تو دارد بدگمان‌ها

آتشطعنهلطفلعلگمان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.