غزل شماره ۳۶۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
دو چشم آهوانش شیرگیرست
كز او بر من روان باران تیرست
كمان ابروان و تیر مژگان
گواهانند كو بر جان امیرست
چو زلف درهمش درهم از آنم
كه بوی او به از مشك و عبیرست
در آن زلفین از آن می‌پیچد این جان
كه دل زنجیر زلفش را اسیرست
مگو آن سرو ما را تو نظیری
كه ماه ما به خوبی بی‌نظیرست
بیندازم من این سر را به پیشش
اگر چه سر به پیش او حقیرست
خیال روی شه را سجده می‌كن
خیال شه حقیقت را وزیرست

ابرواسیرحقیقتخیالزلفمژگانچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.