غزل شماره ۱۰۱۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
میر خوبان را دگر منشور خوبی دررسید
در گل و گلزار و نسرین روح دیگر بردمید
با ملیحا زاده الرحمن احسانا جدید
یا منیرا زاده نور علی نور مزید
خوشتر از جان خود چه باشد جان فدای خاك تو
خوبتر از ماه چه بود ماه در تو ناپدید
كل ذی روح یفدی فی هواك روحه
كل بستان انیق من جناك مستفید
لست انكر ما ذكرتم البقاء فی الفنا
كل من ابدی جمیلا لیس یبعد ان یعید
این ملولی می‌كشد جان را كه چیزی تو بگو
هیچ كس را كس گریبان از گزافه كی كشید

بستانمستملولنسرینگلزار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید