غزل شماره ۱۶۵۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هم به درد این درد را درمان كنم
هم به صبر این كار را آسان كنم
یا برآرم پای جان زین آب و گل
یا دل و جان وقف دلداران كنم
داغ پروانه ستم از شمع الست
خدمت شمع همان سلطان كنم
عشق مهمان شد بر این سوخته
یك دلی دارم پیش قربان كنم
نفس اگر چون گربه گوید كه میاو
گربه وارش من در این انبان كنم
از ملولی هر كی گرداند سری
دركشم در چرخش و گردان كنم
آن ملولی دنبل بی‌عشقی است
جان او را عاشق ایشان كنم
عاشقی چه بود كمال تشنگی
پس بیان چشمه حیوان كنم
من نگویم شرح او خامش كنم
آنچ اندر شرح ناید آن كنم

آسانسلطانشمعصبرعاشقعشقملولچشمچشمه


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید