زن، زندگی، آزادی

غزل شماره ۲۲۳۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
به حریفان بنشین خواب مرو
همچو ماهی به تك آب مرو
همچو دریا همه شب جوشان باش
نی پراكنده چو سیلاب مرو
آب حیوان نه كه در تاریكی است
بطلب در شب و مشتاب مرو
شب روان فلكی پرنورند
تو هم از صحبت اصحاب مرو
شمع بیدار نه در طشت زر است
به زمین در تو چو سیماب مرو
شب روان را بنماید مه رو
منتظر شو شب مهتاب مرو

حریفخوابزمینشمعصحبتمرو


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.