غزل شماره ۳۱۰۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ببست خواب مرا جاودانه دلداری
به زیر سنگ نهان كرد و در بن غاری
به خواب هم نتوان دید خواب چشم مرا
چو مرده‌ای كه درافتاد در نمكساری
كجاست خواب و كجا چشم و كو قرار دلی
كجا گذارد این فتنه صبر صباری
اگر چه كوه بود عقل همچو كه بپرد
ببین چه صرصر باهیبتست این باری

جاودانخوابصباصبرعقلچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.