غزل شماره ۳۱۷۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
كار به پیری و جوانیستی
پیر بمردی و جوان زیستی
بانگ خر نفست اگر كم شدی
دعوت عقل تو مسیحیستی
گر نبدی خنده‌ی صبح كذوب
هیچ دلی زار بنگریستی
گر بت جان روی نمودی به ما
جمله‌ی ذرات چو ما نیستی
گر توی تو نفسی كاستی
همچو تو اندر دو جهان كیستی؟!
گر نبدی غیرت آن آفتاب
ذره به ذره همه ساقیستی
دانه من از كاه جدا كردمی
گر كفه را هیچ تناهیستی
مار اگر آب وفا یافتی
در دل آن بحر چو ماهیستی

جهانجوانخندهساقیصبحعقلمسیحوفا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.