غزل شماره ۴۳۰

غزلستان :: سعدی شیرازی :: غزلیات
مشاهده برنامه «سعدی نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
به تو مشغول و با تو همراهم
وز تو بخشایش تو می خواهم
همه بیگانگان چنین دانند
که منت آشنای درگاهم
ترسم ای میوه درخت بلند
که نیایی به دست کوتاهم
تا مرا از تو آگهی دادند
به وجودت گر از خود آگاهم
همه درخورد رای و قیمت خویش
از تو خواهند و من تو را خواهم
بلبل بوستان حسن توام
چون نیفتد سخن در افواهم
می کشندم که ترک عشق بگو
می زنندم که بیدق شاهم
ور به صد پاره ام کنی زین رنگ
بنگردم که صبغه اللهم
سعدیا در قفای دوست مرو
چه کنم می برد به اکراهم
میل از این جانب اختیاری نیست
کهربا را بگو که من کاهم

آشنابلبلبوستاندوستسخنسعدیعشقمرو


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.