رباعی شماره ۲۰۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
این شکل سفالین تنم جام دلست
و اندیشه‌ی پخته‌ام می خام دلست
این دانه‌ی دانش همگی دام دلست
این من گفتم و لیک پیغام دلست

اندیشهجامدانشفالپیغام


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید