غزل شماره ۶۷۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
كسی كز غمزه‌ای صد عقل بندد
گر او بر ما نخندد پس كه خندد
اگر تسخر كند بر چرخ و خورشید
بود انصاف و انصاف آن پسندد
دلا می‌جوش همچون موج دریا
كه گر دریا بیارامد بگندد
چو خورشیدی و از خود پاك گشتی
ز تو چنگ اجل جز غم نرندد
شكرشیرینی گفتن رها كن
ولیكن كان قندی چون نقندد

خورشیدشیرینعقلغمزهچنگ


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.