غزل شماره ۹۸۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هر كه را ذوق دین پدید آید
شهد دنیاش كی لذیذ آید
آن چنان عقل را چه خواهی كرد
كه نگوسار یك نبیذ آید
عقل بفروش و جمله حیرت خر
كه تو را سود از این خرید آید
نه از آن حالتیست ای عاقل
كه در او عقل كس بدید آید
نشود باز این چنین قفلی
گر همه عقل‌ها كلید آید
گر درآیند ذره ذره به بانگ
آن همه بانگ ناشنید آید
چه شود بیش و كم از این دریا
بنده گر پاك وگر پلید آید
هر كه رو آورد بدین دریا
گر یزیدست بایزید آید

عاقلعقل


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.