غزل شماره ۱۲۹۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بیا بیا كه تویی جان جان جان سماع
هزار شمع منور به خاندان سماع
چو صد هزار ستاره ز تست روشن دل
بیا كه ماه تمامی در آسمان سماع
بیا كه جان و جهان در رخ تو حیرانست
بیا كه بوالعجبی نیك در جهان سماع
بیا كه بی تو به بازار عشق نقدی نیست
بیا كه چون تو زری را ندید كان سماع
بیا كه بر در تو شسته‌اند مشتاقان
ز بام خویش فروكن تو نردبان سماع
بیا كه رونق بازار عشق از لب تست
كه شاهدیست نهانی در این دكان سماع
بیار قند معانی ز شمس تبریزی
كه باز ماند ز عشق لبش دهان سماع

آسمانتبریزجهانحیراندهانشاهدشمععشق


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.