غزل شماره ۱۵۷۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
امروز نیم ملول شادم
غم را همه طاق برنهادم
بر سبلت هر كجا ملولی است
گر میر من است و اوستادم
امروز میان به عیش بستم
روبند ز روی مه گشادم
امروز ظریفم و لطیفم
گویی كه مگر ز لطف زادم
یاری كه نداد بوسه از ناز
او بوسه بجست و من ندادم
من دوش عجب چه خواب دیدم
كامروز عظیم بامرادم
گفتی تو كه رو كه پادشاهی
آری كه خوش و خجسته بادم
بی‌ساقی و بی‌شراب مستم
بی‌تخت و كلاه كیقبادم
در من ز كجا رسد گمان‌ها
سبحان الله كجا فتادم

بوسهخوابساقیشرابعیشلطفمستملولگمان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید