غزل شماره ۱۷۶۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ناله بلبل بهار كنیم
تا بدان بلبلان شكار كنیم
كار او ناز و كار ما لابه است
گر ننالیم پس چه كار كنیم
در گلستان رویم و گل چینیم
بر سر عاشقان نثار كنیم
اندرآییم مست در بازار
همه را مست و بی‌قرار كنیم
سیم با یار خوش عذار خوریم
خدمت چشم پرخمار كنیم
كس نداند خدای داند و بس
عیش‌هایی كه با نگار كنیم
تو اگر رازدار ما باشی
راز را با تو آشكار كنیم
می گریزند خلق از تاتار
خدمت خالق تبار كنیم
بار كردند اشتران بگریز
رختمان نیست ما چه بار كنیم
خلق خیزان كنند و ما بر بام
اشتر مردمان شمار كنیم

بلبلبهارخداخمارعاشقعیشلابهمستنگارچشمچینگلستان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.