غزل شماره ۴۹۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
صوفیان آمدند از چپ و راست
در به در كو به كو كه باده كجاست
در صوفی دل‌ست و كویش جان
باده صوفیان ز خم خداست
سر خم را گشاد ساقی و گفت
الصلا هر كسی كه عاشق ماست
این چنین باده و چنین مستی
در همه مذهبی حلال و رواست
توبه بشكن كه در چنین مجلس
از خطا توبه صد هزار خطاست
چون شكستی تو زاهدان را نیز
الصلا زن كه روز روز صلاست
مردمت گر ز چشم خویش انداخت
مردم چشم عاشقانت جاست
گر برفت آب روی كمتر غم
جای عاشق برون آب و هواست
آشنایان اگر ز ما گشتند
غرقه را آشنا در آن دریاست

آشنابادهتوبهخداساقیصوفیعاشقمستچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.