غزل شماره ۱۳۲۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای ظریف جهان سلام علیك
ای غریب زمان سلام علیك
ای سلام تو درنگنجیده
در خم آسمان سلام علیك
دی كه بگذشت روی واپس كرد
كای ز هجرت فغان سلام علیك
روز فردا ز عشق تو گوید
زوترم دررسان سلام علیك
گوش پنهان كجاست تا شنود
از جهان نهان سلام علیك
هر سلامی كه در جهان شنوی
چون صداییست زان سلام علیك
زین صدا درگذر برابر كوه
تا ببینی عیان سلام علیك
من ز غیرت سلام تو پوشم
تا نداند دهان سلام علیك
چون ببستم دهان سلامت شد
جانب گلستان سلام علیك
ای صلاح جهان صلاح الدین
بر تو تا جاودان سلام علیك

آسمانجاودانجهاندهانسلامصلاحعشقغریبپنهانگلستان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.