غزل شماره ۲۳۶۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای روز مبارك و خجسته
ما جمع و تو در میان نشسته
ای همنفس همیشه پیش آ
تا زنده شود دمی شكسته
پیغام دل است این دو سه حرف
بشنو سخن شكسته بسته
یك بار بگو كه بنده من
كزاد شوم ز رنج و رسته
آن دست ز روی خویش برگیر
تا گل چینیم دسته دسته
یك بار دگر شكرفشان كن
طوطی نگر از قفص برسته

سخنطوطیپیغامچین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید