غزل شماره ۲۶۳۹

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
برخیز كه صبح است و صبوح است و سكاری
بگشای كنار آمد آن یار كناری
برخیز بیا دبدبه عمر ابد بین
رستند و گذشتند ز دم‌های شماری
آن رفت كه اقبال بخارید سر ما
ای دل سر اقبال از این بار تو خاری
گنجی تو عجب نیست كه در توده خاكی
ماهی تو عجب نیست كه در گرد و غباری
اندر حرم كعبه اقبال خرامید
از بادیه ایمن شده وز ناز مكاری
گردان شده بین چرخ كه صد ماه در او هست
جز تابش یك روزه تو ای چرخ چه داری
آن ساغر جان كه ملك الموت اجل شد
نی شورش دل آرد و نی رنج خماری
بس كن كه اگر جان بخورد صورت ما را
صد عذر بخواهد لبش از خوب عذاری

اقبالامیدخمارساغرصبحصبوحغبار


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.