غزل شماره ۲۷۷۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
رخ‌ها بنگر تو زعفرانی
كز درد همی‌دهد نشانی
شهری بنگر ز درد رنجور
چون باغ به موسم خزانی
این درد ز غصه فراق است
از هیبت حكم آسمانی
بیم است فلك سیاه گردد
از آتش و ناله نهانی
دوزخ بنگر كه سر برآورد
ناگه ز میان شادمانی
برخاست غریو جان ز هر سو
هان ای كس بی‌كسان تو دانی
فرمود كه این فراق فانی است
افغان ز فراق جاودانی
یا رب چه شود اگر تو ما را
از هر دو فراق وارهانی
این گفته و بسته شد دهانم
باقی تو بگو اگر توانی

آتشآسمانباقیجاوداندهانغصهفانیفراق


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.