غزل شماره ۲۹۰۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
باوفا یارا جفا آموختی
این جفا را از كجا آموختی
كو وفاهای لطیفت كز نخست
در شكار جان ما آموختی
هر كجا زشتی جفاكاری رسید
خوبیش دادی وفا آموختی
ای دل از عالم چنین بیگانگی
هم ز یار آشنا آموختی
جانت گر خواهد صنم گویی بلی
این بلی را زان بلا آموختی
عشق را گفتم فروخوردی مرا
این مگر از اژدها آموختی
آن عصای موسی اژدرها بخورد
تو مگر هم زان عصا آموختی
ای دل ار از غمزه‌اش خسته شدی
از لبش آخر دوا آموختی
شكر هشتی و شكایت می‌كنی
از یكی باری خطا آموختی
زان شكرخانه مگو الا كه شكر
آن چنان كز انبیا آموختی
این صفا را از گله تیره مكن
كاین صفا از مصطفی آموختی
هر چه خلق آموختت زان لب ببند
جمله آن شو كز خدا آموختی
عاشقا از شمس تبریزی چو ابر
سوختی لیكن ضیا آموختی

آشنااژدهاتبریزجفاخداصنمعاشقعشقغمزهوفا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.