غزل شماره ۲۰۳۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
گفتی مرا كه چونی در روی ما نظر كن
گفتی خوشی تو بی‌ما زین طعنه‌ها گذر كن
گفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت
كس بی‌تو خوش نباشد رو قصه دگر كن
گفتی ملول گشتم از عشق چند گویی
آن كس كه نیست عاشق گو قصه مختصر كن
در آتشم در آبم چون محرمی‌نیابم
كنجی روم كه یا رب این تیغ را سپر كن
گستاخمان تو كردی گفتی تو روز اول
حاجت بخواه از ما وز درد ما خبر كن
گفتی شدم پریشان از مفلسی یاران
بگشا دو لب جهان را پردر و پرگهر كن
گفتی كمر به خدمت بربند تو به حرمت
بگشا دو دست رحمت بر گرد من كمر كن

آتشتیغجهانخندهرحمتروزگارطعنهعاشقعشقمحرممختصرملولیاران


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.