غزل شماره ۵۰۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
پیشتر آ روی تو جز نور نیست
كیست كه از عشق تو مخمور نیست
نی غلطم در طلب جان جان
پیش میا پس به مرو دور نیست
طلعت خورشید كجا برنتافت
ماه بر كیست كه مشهور نیست
پرده اندیشه جز اندیشه نیست
ترك كن اندیشه كه مستور نیست
ای شكری دور ز وهم مگس
وی عسلی كز تن زنبور نیست
هر كه خورد غصه و غم بعد از این
با رخ چون ماه تو معذور نیست
هر دل بی‌عشق اگر پادشاست
جز كفن اطلس و جز گور نیست
تابش اندیشه هر منكری
مقت خدا بیند اگر كور نیست
پیر و جوان كو خورد آب حیات
مرگ بر او نافذ و میسور نیست
پرده حق خواست شدن ماه و خور
عشق شناسید كه او حور نیست
مفخر تبریز تویی شمس دین
گفتن اسرار تو دستور نیست

اسراراندیشهتبریزجوانحیاتخداخورشیدعشقغصهمخمورمرومست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.