غزل شماره ۳۹۳

غزلستان :: سعدی شیرازی :: غزلیات
مشاهده برنامه «سعدی نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
گر به رخسار چو ماهت صنما می نگرم
به حقیقت اثر لطف خدا می نگرم
تا مگر دیده ز روی تو بیابد اثری
هر زمان صد رهت اندر سر و پا می نگرم
تو به حال من مسکین به جفا می نگری
من به خاک کف پایت به وفا می نگرم
آفتابی تو و من ذره مسکین ضعیف
تو کجا و من سرگشته کجا می نگرم
سر زلفت ظلماتست و لبت آب حیات
در سواد سر زلفت به خطا می نگرم
هندوی چشم مبیناد رخ ترک تو باز
گر به چین سر زلفت به خطا می نگرم
راه عشق تو درازست ولی سعدی وار
می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم

جفاحقیقتحیاتخاکخدادیدهزلفسعدیصنمعشقلطفمسکینهندووفاچشمچین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.