غزل شماره ۲۰۲۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
صبحدم شد زود برخیز ای جوان
رخت بربند و برس در كاروان
كاروان رفت و تو غافل خفته‌ای
در زیانی در زیانی در زیان
عمر را ضایع مكن در معصیت
تا تر و تازه بمانی جاودان
نفس شومت را بكش كان دیو توست
تا ز جیبت سر برآرد حوریان
چون بكشتی نفس شومت را یقین
پای نه بر بام هفتم آسمان
چون نماز و روزه‌ات مقبول شد
پهلوانی پهلوانی پهلوان
پاك باش و خاك این درگاه باش
كبر كم كن در سماع عاشقان
گر سماع عاشقان را منكری
حشر گردی در قیامت با سگان
گر غلام شمس تبریزی شدی
نعره زن كالحمد لك یا مستعان

آسمانتبریزجاودانجوانصبحعاشقغافلقبولمستپهلوانیقین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.