غزل شماره ۲۷۰۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
مرا هر لحظه منزل آسمانی
تو را هر دم خیالی و گمانی
تو گویی كو طمع كرده‌ست در من
جهانی زین خیال اندر زیانی
بر آن چشم دروغت طمع كردم
كه چون دوزخ نمودستت جنانی
بر آن عقل خسیست طمع كردم
كه جان دادی برای خاكدانی
چه نور افزاید از برق آفتابی
چه بربندد ز ویرانی جهانی
ز یك قطره چه خواهد خورد بحری
ز یك حبه چه دزدد گنج و كانی
چه رونق یا چه آرایش فزاید
ز پژمرده گیایی گلستانی
به حق نور چشم دلبر من
كه روشنتر از این نبود نشانی
به حق آن دو لعل قندبارش
كه شرح آن نگنجد در دهانی
كه مقصودم گشاد سینه‌ای بود
نه طمع آنك بگشایم دكانی
غرض تا نانی آن جا پخته گردد
نه آنك درربایم از تو نانی
ز بهمان و فلان تو فارغ آیند
طمع آن نی كه گویندم فلانی

آسمانجهانخیالدهانسینهطرهعقللعلمقصودمنزلپژمردهچشمگلستانگمان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.