غزل شماره ۲۴۰۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده
ز آنك بدادی نخست هیچ جز آنم مده
شهره نگارم ز تو عیش و قرارم ز تو
جان بهارم ز تو رسم خزانم مده
جان چو تویی بی‌شكی پیش تو جان جانكی
باش مرا ای یكی هر دو جهانم مده
پردگی و فاش تو آفت او باش تو
جان رهی باش تو جان و روانم مده
دوش بدادی مرا از كف خود باده را
چون كه چنینم درآ جز كه چنانم مده
غیر شرابی چو زر ای صنم سیمبر
هیچ ندانم دگر ز آنك ندانم مده
نیست شدم در چمن قفل بر آن در بزن
هر كی بپرسد ز من هیچ نشانم مده
شیر پراكنده‌ام زخم تو را بنده‌ام
بی‌تو اگر زنده‌ام جز به سگانم مده
زان مه چون اخترم زان گل تازه و ترم
بی‌همگان خوشترم با همگانم مده
خسرو تبریزیان شمس حق روحیان
پر شده از تو دهان زخم زبانم مده

اختربادهبهارتبریزجهانخسرودهانرطلساقیشرابصنمعیشنگارچمن


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید