غزليات - بخش دوم امير خسرو دهلوی

غزلستان :: امير خسرو دهلویجهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.